Natuur en landschap zijn het kapitaal van Gelderland. Daarom investeert de provincie samen met haar partners in een gevarieerd, aantrekkelijk en beleefbaar Gelders landschap.

Subsidieregeling: burgerbetrokkenheid bij natuur, groen en landschap
Gelderland is een groene provincie. Maar het kan nog veel groener, vooral buiten de natuurgebieden. Helpt u als bewoners mee om je (leef)omgeving aantrekkelijker te maken voor dieren en planten? Bijvoorbeeld door de aanleg van een natuurtuin op een braakliggend stuk grond, het beheer en onderhoud van een bloemrijke tussenberm of de aanleg van groene gevels? Dan wil de provincie u daarbij ondersteunen. Kijk op www.gelderland.nl

Wil jij ook natuur en landschap promoten en misschien ook iets  ‘posten’ op het forum van de provincie Gelderland over Natuur en Landschap? Praat mee op Samen voor een groener Gelderland!

Focus en highlights van de regeling
Met de Regels Subsidieverstrekking Landschap ondersteunt de provincie gemeenten en landgoedeigenaren bij het planmatig realiseren van landschapsplannen. Met als doel een gevarieerder, aantrekkelijker en beleefbaarder Gelders landschap. In hoofdzaak richt de regeling zich op aanleg en herstel van landschapsstructuren. Daarnaast worden activiteiten ondersteund om de beleving en actieve betrokkenheid van burgers bij het landschap te vergroten. Ze hebben in de regeling ruimere mogelijkheden gekregen.
De regeling staat open voor gemeenten en landgoedeigenaren in héél Gelderland. De looptijd van de regeling is 4 jaar tot april 2017. Er is 1,75 miljoen per jaar beschikbaar voor projecten waarmee doelstellingen uit landschapsplannen en landgoedplannen gerealiseerd kunnen worden. Landgoederen en Nationale Landschappen zijn symbolen van het Gelderse landschap. Daarom voorziet de regeling in een 'plus' voor de Nationale Landschappen en landgoederen in de vorm van een hoger subsidiepercentage.
Basis voor een subsidieaanvraag is een landschapsontwikkelingsplan of een landgoedplan. Activiteiten die daaruit volgen komen in aanmerking voor subsidie (zie voor subsidiabele activiteiten artikel 2.1 van de regeling).
Hoogte van de subsidie:

  • Gemeenten kunnen 50% subsidie ontvangen en 75% voor prestaties die worden gerealiseerd binnen de begrenzing van de Nationale Landschappen (min. subsidie €25.000,- per aanvraag en max. €200.000 per gemeente voor de looptijd van de regeling (tot 1/4/17));
  • Landgoedeigenaren kunnen 75% subsidie ontvangen (min. subsidie €10.000,- per aanvraag max. €200.000 per landgoedeigenaar voor de looptijd van de regeling (tot 1/4/17)).

Het is mogelijk om gedurende de looptijd van de regeling één of meerdere aanvragen in te dienen. De cofinanciering kan bestaan uit eigen geld maar ook uit 'gebiedsgeld'. Denk daarbij aan particuliere bijdragen.

Veranderingen ten opzichte van de vorige regeling
In de regeling is beheer niet als subsidiabele activiteit opgenomen. Op de markt ontwikkelt zich een vraag naar biosmassa wat een financiële impuls geeft aan het landschapsbeheer. Die marktwerking wordt gestimuleerd door terughoudend te zijn met subsidiëren van beheer. Achterstallig onderhoud wordt in beperkte mate ondersteund, namelijk als de activiteit bijdraagt aan een provinciale doelstelling en onmogelijk rendabel kan worden uitgevoerd (zie voor subsidiabele activiteiten achterstallig onderhoud artikel 2.1 lid 3). Daarnaast pakken gemeenten en landgoedeigenaren de verantwoordelijkheid voor het landschapsbeheer steeds vaker op samen met vrijwilligersgroepen en actieve burgers. Daarom worden activiteiten ondersteund om burgers actief betrokken te maken bij het landschap.
Gemeenten en landgoedeigenaren kunnen voor maximaal 4 jaar afspraken maken, er kan dus een meerjarige overeenkomst worden afgesloten. Dit betekent dat ook de landschapsdoelen die om een lange adem vragen met subsidie van de provincie kunnen worden aangepakt. In praktijk kan dit beteken dat in 2017 nog een aanvraag wordt gedaan waarvan de uitvoering tot 2021 doorloopt.
Er worden afspraken gemaakt over te realiseren prestaties. De prestaties worden gemotiveerd vanuit het landschaps- of landgoedplan. Aanvullend planvorming zoals het maken van een ontwerp is niet meer nodig. Prestaties liggen dus niet geografisch vast. Dat geeft flexibiliteit om te kunnen inspelen op kansen die zich voordoen zoals initiatieven van particulieren.

Regeling in de praktijk
Gemeenten en landgoedeigenaren die aan de slag willen met de uitvoering van hun landschaps- en landgoedplan kunnen contact opnemen om de mogelijkheden die de regeling voor hen biedt doorspreken (zie namen en contactgegevens onderaan deze fact sheet). In een gesprek komen specifieke wensen en aandachtspunten aan de orde en kan bekeken worden of maatwerk mogelijk is. Gezamenlijk wordt een subsidieaanvraag voorbereid. Belangrijkste onderdelen zijn een raming van de beoogde prestaties die geleverd gaan worden, met een begroting en het subsidiebedrag. De feitelijke subsidieaanvraag gebeurt digitaal, het aanvraagformulier is te benaderen via de landschap pagina op de provinciale website www.gelderland.nl/landschap, onder het kopje producten. In de uitvoeringsperiode is regulier contact over de voortgang. Als de praktijk uitwijst dat de geraamde prestaties niet matchen met de feitelijke situatie kan de beschikking daarop worden bijgesteld. Naar rato heeft dat effect op het subsidiebedrag.

Veel gestelde vragen over de subsidieregeling

Contactpersonen

René van Eijden
Accountmanager landgoederen en landschap
Provincie Gelderland

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: 026 - 359 8175 (mobiel)
06 52802019 (sms)

Meer informatie over het provinciale landschapsbeleid
www.gelderland.nl/landschap